0722.289.333 contact@socialchair.ro

Legea 448 2006 Audio-Video

Capitolul 1 - Dispoziţii generale, definiţii şi principii

Capitolul 2 - Drepturile persoanelor cu handicap

Capitolul 3 - Servicii şi prestaţii sociale

Capitolul 4 - Accesibilitate

Capitolul 5 - Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă

Capitolul 6 - Încadrarea în grad de handicap

Capitolul 7 - Parteneriate

Capitolul 8 - Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap

Capitolul 9 - Răspunderea juridică

Capitolul 10 - Dispoziţii tranzitorii şi finale