0722.289.333 contact@socialchair.ro

Blog

Suntem mai aproape de tine prin fiecare articol...

Care sunt drepturile persoanelor cu handicap?

Persoanele cu handicap beneficiază în România de o serie de beneficii și drepturi, conform legislației în vigoare. Acestea sunt reglementate de legea nr. 448/2006 (actualizată în 2016) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Conform legii sus menționate, persoanele cu handicap sunt definite ca „acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.”

Care sunt gradele de handicap și cine se ocupă de încadrarea unei persoane cu handicap?

Înainte de a analiza ce spune legea în privința drepturilor care le revin persoanelor cu dizabilități, trebuie să menționăm că există diferite grade de handicap în care ele poate fi încadrate, în funcție de care se stabilesc beneficiile garantate de stat:

 • Gradul I – grav (aici sunt încadrate persoanele care suferă de o deficiență gravă)
 • Gradul II – accentuat (deficiență accentuată)
 • Gradul III – mediu (deficiență medie)

Încadrarea în grad de handicap se realizează de către Serviciul de Evaluare Complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH), iar în cadrul copiilor, autoritatea responsabilă este comisia pentru protecția copilului.

Drepturile persoanelor cu handicap

Dacă ai în familie o persoană cu handicap sau faci parte chiar tu din această categorie, este important să cunoști ce spune legea în legătură cu drepturile persoanelor cu handicap, facilitățile de care acestea se bucură, precum și beneficiile care le revin.

În primul rând, trebuie menționat faptul că drepturile acestora se referă atât la ocrotirea sănătății, cât și la educație, formare profesională, locuință, adaptarea la locul de muncă, asistență judiciară, petrecerea timpului liber și o serie de facilități fiscale.

Sănătate

În ceea ce privește sănătatea persoanelor cu handicap, conform articolului 10 din legea 448, următoarele drepturi sunt garantate de stat:

 • Asistență medicală gratuită – aici este inclusă și gratuitatea medicamentelor, atât pentru tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
 • Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu
 • Un bilet gratuit de tratament balnear în cursul unui an

În cazul celor încadrați în gradul I și II de handicap, mai sunt incluse o serie de drepturi:

 • Servicii de cazare și masă pentru însotițorul copilului/adultului cu handicap grav sau accentuat

Educație

La capitolul educație, persoanele cu handicap beneficiază de:

 • Acces liber și egal la orice formă de educație, indiferent de vârstă
 • Persoanelor cu handicap li se asigură educația și formarea profesională de-a lungul vieții
 • Servicii educaționale de sprijin
 • Echipamente adaptate tipului și gradului de handicap
 • Adaptarea mobilierului în sălile de curs
 • Manuale școlare și cursuri în format accesibil pentru elevii și studenții cu deficiențe de vedere
 • Utilizarea echipamentelor și softurilor asistive

Locuință

În cazul locuinței, o persoană cu dizabilități beneficiază de:

 • Acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de lege
 • Scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative deținute de stat care se află în folosința acestor persoane

Cultură, sport și turism

Și în ceea ce privește modalitățile de recreere și petrecere a timpului liber, statul român garantează o serie de drepturi și facilități persoanelor cu handicap. Acestea se referă în principal la cultură, sport și turism și cuprind:

 • Gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, atât pentru copii, cât și pentru adulții cu handicap. În funcție de gradul de handicap, trebuie menționată următoarea diferențiere:
 • Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însotește beneficiază de gratuitate
 • Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca elevii sau studenții (jumătate din preț)

Transport

Și în privința transportului, persoanele cu handicap beneficiază de o serie de drepturi:

 • Gratuitate pe toate liniile, atât în ceea ce privește transportul în comun de suprafață (autobuz, tramvai), cât și cu metroul
 • Gratuitate pe orice tip de tren la alegere, în limita costului unui bilet de tren accelerat pentru clasa a II a pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic

Asistență juridică

Persoanele cu handicap beneficiază de asemenea și de asistență juridică. Toate persoanele cu dizabilități, indiferent de gradul de handicap al acestora, au dreptul să fie protejate împotriva neglijării și abuzului, indiferent de locul în care se află.

Facilități fiscale

Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, statul român oferă și o serie de facilități fiscale, cum ar fi:

 • Scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren
 • Scutirea de la plata taxei asupra autoturismelor sau motocicletelor cu ataș
 • Scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru activități economice și viza anuală
 • Scutirea de la plata taxei hoteliere
 • Posibilitatea de a face un credit cu dobânda suportată de bugetul de stat
 • Dacă dețin autoturisme adaptate handicapului, sunt scutite de la plata tarifului pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale

De asemenea, conform Codului Fiscal, veniturile din salarii nu sunt impozitate în cazul gradelor I și II de handicap.

Asistență socială și integrarea în muncă

În ceea ce privește serviciile și prestațiile sociale, persoanele cu handicap au dreptul la asistență socială la domiciliu, în comunitate, în centre de zi, rezidențiale, publice sau private.

De asemenea, o persoană cu handicap grav are dreptul și la un asistent personal.

Persoanele cu handicap primesc și o indemnizație lunară  de 202 lei pentru adultul cu handicap grav, respectiv 166 lei pentru adultul cu handicap accentuat.

Nu în ultimul rând, statul are prevăzute și o serie de măsuri și drepturi pentru persoanele cu handicap care au posibilitatea să muncească – acces gratuit la evalure și orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul sau gradul de handicap.

De ce este esențial să cunoaștem drepturile persoanelor cu handicap?

Indiferent că vrei să ajuți persoanele cu dizabilități, faci parte dintr-o categorie defavorizată sau persoanele apropiate ție suferă de handicap, informarea periodică este importantă pentru a cunoaște drepturile care revin acestei categorii sociale și cum pot fi ele exercitate.

Dacă vrei să afli mai multe despre drepturile persoanelor cu handicap, poți consulta textul integral al legii aici.

 

Leave a Reply