0722.289.333 contact@socialchair.ro

Blog

Suntem mai aproape de tine prin fiecare articol...

Eu rezist în fiecare zi, tu cât reziști?

REGULAMENT OFICIAL
pentru desfăşurarea campaniei

“Eu rezist în fiecare zi, tu cât reziști ?”

SECŢIUNEA 1
Organizatorul şi perioada desfăşurării campaniei
Organizatorul campaniei este Asociația Social Chair cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, Nr. 17, jud. Alba, CIF 37935638.  Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunțul prealabil al acestor modificari.

Campania este organizată și se desfașoară pe teritoriul României în perioada 08 – 23 decembrie 2017

SECŢIUNEA 2
Participanţii la campanie
La această campanie pot participa cetățenii români, persoane fizice, cu domiciliul stabil sau reședința în România, care au împlinit 16 ani până la data de 08.12.2017. Nu pot participa la campanie membri asociației și rudele acestora (respectiv copii/parinți, frați/surori, soț/soție).

Pentru ca înscrierea să fie valabilă în vederea participării la Campanie, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  • Participantul trebuie să aibă vârsta de participare prevăzută în prezentul Regulament
  • Participantul trebuie să pună la dispoziția Organizatorului următoarele date personale:
    • Nume complet
    • Număr de contact valid
    • Adresă e-mail validă

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

SECŢIUNEA 3
Premiile campaniei

În cadrul Campaniei, premiile oferite constau în:

ClasamentPremiul
Locul 1Tort cu sigla Social Chair
Locul 2Bradut origami
Locul 3Decorațiune Crăciun

 

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

SECŢIUNEA 4
Mecanismul campaniei
Pot participa la Campania “Eu rezist în fiecare zi, tu cât reziști ?” toate persoanele care vor să-și testeze răbdarea și rezistența.
Concursul constă în faptul că participanții trebuie să stea nemișcați cât mai mult timp. Participanții își vor găsi o pozitie confortabilă în fotoliu, iar cand sunt pregătiți roagă observatorul să pornească cronometrul.

Pe toată durata concursului și cât timp cronometrul este pornit, participanții nu au voie să vorbească sau să facă vreo mișcare. Eventualele întrebări sau nelămuriri vor fi adresate observatorului înainte de pornirea cronometrului. Singurele mișcări permise sunt cele pe care corpul le face în mod natural, involuntar, adică respirația și clipitul ochilor. Orice altă mișcare nu este permisă și participantul va fi sancționat prin oprirea cronometrului.

În funcție de timpul obținut se va face un clasament, iar cel mai bun timp va obține premiul cel mare, apoi în ordine descrescătoare locurile doi și trei.

SECŢIUNEA 5
Acordarea premiilor.
Câstigatorii premiilor vor fi afișați pe pagina asociației www.socialchair.ro și pe pagina de facebook www.facebook.com/SocialChairRomania

Validarea caștigatorilor va avea loc în urmatoarea zi după terminarea campaniei.
Comisia este formată din trei membri desemnaţi de organizator.

Validarea premiului se face în baza actului de identitate in original, al câștigătorului.

SECŢIUNEA 6
Clauze Diverse
Asociația Social Chair îşi asumă responsabilitatea pentru modul de desfăşurare a campaniei, pentru premiile acordate şi modalitatea de atribuire a acestora.

Participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

ORGANIZATOR : Asociația Social Chair
Președinte Capota Nicolae Ioan

Leave a Reply