0722.289.333 contact@socialchair.ro

Blog

Suntem mai aproape de tine prin fiecare articol...

Lista bolilor care se încadrează în grad de handicap

Fiecare dintre noi s-a confruntat cel puțin o dată cu momentul în care a realizat cu adevărat cât de important este să fii sănătos. Și probabil fiecare dintre noi a întâlnit cel puțin o dată o persoană cu handicap în viața sa.

Deși poate unii dintre noi încearcă să închidă ochii în astfel de situații, să pretindă că o asemenea realitate dură este departe de ei ori că lor nu li se poate întâmpla niciodată ceva asemănător… bolile cu handicap există. De fapt, crudul adevăr este că în orice moment, oricine se poate naște sau poate dobândi o asemenea condiție.

Cum societatea noastră se ferește de obicei să abordeze subiectele delicate și să-i încurajeze pe oameni să conștientizeze anumite aspecte, este timpul să tragem un semnal de alarmă. De aceea, este important să știm ce boli care se încadrează în grad de handicap cu însoțitor și care sunt criteriile pe baza cărora sunt delimitate.

Ce boli care se încadrează în grad de handicap cu însoțitor?

#1 Tipuri de handicap

Pentru început, există 10 tipuri de handicap conform cărora se realizează încadrarea gradele de handicap. Astfel că problemele cu care se confruntă anumite persoane sunt de ordin fizice, somatice, auditive, vizuale, mentale, neuropsihice, asociate, HIV/SIDA, boli rare sau surdocecitate.

În funcție de stadiul de gravitate al acestora, ele sunt atribuite unuia dintre cele 3 grade de handicap. Prin urmare, gradul I de handicap (cel grav) cuprinde deficiențe grave ale persoanei, gradul II este specific deficiențelor accentuate, iar gradul III este atribuit persoanelor cu deficiențe medii.

Conform legislației din România, persoanele care suferă de un handicap grav au dreptul la un asistent personal pe baza efectuării unei evaluări sociopsihomedicale.

De asemenea, adulții care au un handicap de gradul I sau II și care nu dispun de o locuință, nu produc venituri ori au un venit inferior salariului mediu pe economie au dreptul de a beneficia de ajutorul unui însoțitor. Acesta va fi remunerat din partea statului.

#2 Boli care se încadrează în grad de handicap

Având în vedere zonele corpului ce pot fi afectate de diverse boli, precum și de severitatea acestora, există o serie de afecțiuni încadrate ca handicap.

Prin urmare, funcțiile senzoriale pot fi afectate de problemele oculare cronice primare sau secundare, inflamatorii, heredodegenerative, degenerative, traumatice, tumorale ori de miopie forte sau fortisima, precum și de hipermetropie medie sau forte. În ceea ce privește funcția auditivă, afecțiunile cronice având cauze inflamatorii, infecțioase, toxice, vasculare, traumatice sau tumorale sunt mai des întâlnite.

Afecțiunile sistemului nevos central și periferic, amputațiile, anumite boli genetice, precum și scleroza multiplă sunt boli ale funcțiilor motorii statice și ale mobilității încadrate și ele ca handicap. De asemenea, majoritatea bolilor musculare, anomaliile și malformațiile asociate mușchilor se regăsesc pe lista bolilor.

Totodată, alte boli care se încadrează în grad de handicap sunt: Parkinson, Huntington, Wilson, sindromul Prader-Willi, distoniile musculare dar și alte afecțiuni care produc disfuncționalități ale funcțiilor de control și comportamentului motor. Mai mult, persoanele care suferă de epilepsie sunt și ele încadrate în rândul persoanelor cu handicap.

#3 Procedura de evaluare a persoanelor cu handicap

Încadrarea persoanelor cu handicap se face de către SECPAH (Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap) pe baza unui dosar ce cuprinde:

  • cerere-tip de evaluare complexă;
  • copie după documentul de identitate;
  • documente medicale constând într-un referat privind situația medicală prezentă întocmit de medicul specialist, scrisoare medicală-tip de la medicul de familie – numai în situația primei prezentări la SECPAH, copii după biletele de externare – dacă este cazul, investigații paraclinice solicitate de SECPAH;
  • anchetă socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază persoana cu handicap are domiciliul sau reședința;
  • adeverință din care să rezulte calitatea de salariat – în cazul salariaților, copie a deciziei de pensionare și a talonului de pensie – în cazul pensionarilor, adeverință conform căreia persoana nu are niciun venit – în cazul persoanelor fără venituri.

În situația copiilor, procesul de încadrare pentru gradul și tipul de handicap ține de competența Comisiei pentru Protecția Copilului.

De menționat este și faptul că echipa de evaluare este alcătuită din persoane care au cel puțin una din următoarele specializări, astfel încât procesul de evaluare să fie unul echitabil: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educație sau pedagog pentru recuperare.

Acum că ai aflat ce boli se încadrează în grad de handicap, vă încurajăm pe cei care sunteți feriți de astfel de probleme să nu încetați din a fi la curent cu dificultățile prin care trec oamenii din jurul vostru! Iar celor care deja sunteți nevoiți să faceți față unei societăți care tinde să ignore astfel de probleme, nu uitați că echipa Social Chair este și va fi mereu aici pentru voi.

Leave a Reply